Visa allt om Enheten för trauma och krisbehandling Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 17 126 13 626 11 488 7 666 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 743 326 782 369 0
Resultat efter finansnetto 1 753 351 802 354 0
Årets resultat 41 -4 594 260 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 3 210 2 844 2 018 1 937 50
Tillgångar 3 210 2 844 2 018 1 937 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 487 446 451 247 50
Obeskattade reserver 70 70 70 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 653 2 329 1 498 1 691 0
Skulder och eget kapital 3 210 2 844 2 018 1 937 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 274 1 910 2 089 1 776 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0
Sociala kostnader 983 934 924 753 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 17 126 13 626 11 488 7 666 0
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 4 6 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 425 3 407 2 872 1 278 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 663 731 777 427 -
Rörelseresultat, EBITDA 1 743 326 782 369 0
Nettoomsättningförändring 25,69% 18,61% 49,86% -% -%
Du Pont-modellen 54,58% 12,34% 39,74% 19,31% -%
Vinstmarginal 10,23% 2,58% 6,98% 4,88% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 3,25% 3,78% 4,53% 3,21% -%
Soliditet 16,87% 17,60% 25,05% 12,75% 100,00%
Kassalikviditet 121,00% 122,11% 134,71% 114,55% -%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...