Visa allt om Ekhamns Gård AB
Visa allt om Ekhamns Gård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 638 393 373 684
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 542 -3 968 -400 -5
Resultat efter finansnetto -2 543 -3 969 -400 -5
Årets resultat 33 8 117 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 249 16 24 32
Omsättningstillgångar 520 583 793 234
Tillgångar 769 599 817 266
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 261 228 221 104
Obeskattade reserver 64 50 50 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 443 321 547 162
Skulder och eget kapital 769 599 817 266
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 10 10 20 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 148 48 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 21 11 7 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 638 393 373 684
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 474 -3 960 -392 3
Nettoomsättningförändring 62,34% 5,36% -45,47% -%
Du Pont-modellen -330,56% -662,44% -48,96% -1,88%
Vinstmarginal -398,43% -1 009,67% -107,24% -0,73%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,07% 66,67% 65,95% 10,53%
Soliditet 40,43% 44,57% 31,82% 39,10%
Kassalikviditet 117,38% 181,62% 144,97% 144,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...