Visa allt om Alert HR Consulting AB
Visa allt om Alert HR Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
Nettoomsättning 1 015 843 0 41
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 428 311 -5 33
Resultat efter finansnetto 429 313 -4 34
Årets resultat 335 252 -4 17
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 816 667 76 75
Tillgångar 816 667 76 75
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 589 314 63 67
Obeskattade reserver 0 0 8 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 227 353 5 0
Skulder och eget kapital 816 667 76 75
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 377 353 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 118 111 0 0
Utdelning till aktieägare 250 60 0 0
Omsättning 1 015 843 0 41
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 015 843 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 547 470 - -
Rörelseresultat, EBITDA 428 311 -5 33
Nettoomsättningförändring 20,40% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 52,57% 46,93% -% 45,33%
Vinstmarginal 42,27% 37,13% -% 82,93%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 58,03% 37,25% -% 182,93%
Soliditet 72,18% 47,08% 91,11% 97,19%
Kassalikviditet 359,47% 188,95% 1 520,00% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...