Visa allt om Annika Morin Förvaltning AB
Visa allt om Annika Morin Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 0 0 -6
Resultat efter finansnetto 1 008 0 5 15 1 495
Årets resultat 1 005 0 4 12 1 495
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 808 961 1 120 1 276 1 551
Tillgångar 1 808 961 1 120 1 276 1 551
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 806 960 1 116 1 267 1 545
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 1 4 9 6
Skulder och eget kapital 1 808 961 1 120 1 276 1 551
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 160 156 155 290
Omsättning 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 0 0 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet 99,89% 99,90% 99,64% 99,29% 99,61%
Kassalikviditet 60 266,67% 96 100,00% 28 000,00% 14 177,78% 25 850,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...