Visa allt om VoT AB
Visa allt om VoT AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 189 45 313 1 131
Övrig omsättning - - 10 -
Rörelseresultat (EBIT) 136 16 -207 502
Resultat efter finansnetto 136 15 -207 506
Årets resultat 119 15 -79 276
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 225 88 156 730
Tillgångar 225 88 156 730
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 161 42 27 326
Obeskattade reserver 0 0 0 128
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 64 46 129 276
Skulder och eget kapital 225 88 156 730
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - 0 200 185
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader - 0 73 65
Utdelning till aktieägare 100 0 0 220
Omsättning 189 45 323 1 131
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 313 1 131
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 292 331
Rörelseresultat, EBITDA 136 16 -207 502
Nettoomsättningförändring 320,00% -85,62% -72,33% -%
Du Pont-modellen 60,44% 18,18% -131,41% 69,32%
Vinstmarginal 71,96% 35,56% -65,50% 44,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 85,19% 93,33% 8,63% 40,14%
Soliditet 71,56% 47,73% 17,31% 57,58%
Kassalikviditet 351,56% 191,30% 117,05% 263,04%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...