Visa allt om Christian Lundahl AB
Visa allt om Christian Lundahl AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 478 956 1 589 2 874 557
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -153 437 744 2 224 463
Resultat efter finansnetto -153 329 753 2 235 463
Årets resultat 36 72 745 1 236 341
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 047 2 031 1 753 140 0
Omsättningstillgångar 297 786 1 544 2 735 747
Tillgångar 2 345 2 817 3 297 2 875 747
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 875 2 151 2 079 1 485 391
Obeskattade reserver 384 584 500 556 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 86 82 717 834 356
Skulder och eget kapital 2 345 2 817 3 297 2 875 747
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 161 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 298 154 451 127 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 112 68 155 90 0
Utdelning till aktieägare 160 157 155 150 143
Omsättning 478 956 1 589 2 874 557
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 478 956 1 589 2 874 557
Personalkostnader per anställd (tkr) 425 242 615 400 -
Rörelseresultat, EBITDA -79 511 781 2 224 463
Nettoomsättningförändring -50,00% -39,84% -44,71% 415,98% -%
Du Pont-modellen -6,48% 15,65% 22,90% 77,74% 61,98%
Vinstmarginal -31,80% 46,13% 47,51% 77,77% 83,12%
Bruttovinstmarginal 97,70% 96,44% 96,41% 92,69% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,14% 73,64% 52,05% 66,14% 70,20%
Soliditet 92,73% 92,53% 74,89% 65,91% 52,34%
Kassalikviditet 345,35% 958,54% 215,34% 327,94% 209,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 2 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...