Visa allt om MR Optik AB
Visa allt om MR Optik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 9 580 8 023 6 395 2 325
Övrig omsättning 15 63 222 -
Rörelseresultat (EBIT) 810 803 747 -236
Resultat efter finansnetto 809 803 717 -258
Årets resultat 719 625 526 -258
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 252 264 293 386
Omsättningstillgångar 2 992 2 604 1 798 533
Tillgångar 3 244 2 868 2 091 919
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 807 712 318 -208
Obeskattade reserver 0 115 115 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 150
Kortfristiga skulder 2 437 2 040 1 658 977
Skulder och eget kapital 3 244 2 868 2 091 919
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 203 1 760 1 255 477
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 -
Sociala kostnader 648 436 324 99
Utdelning till aktieägare 700 625 230 0
Omsättning 9 595 8 086 6 617 2 325
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 597 1 605 1 279 1 163
Personalkostnader per anställd (tkr) 484 447 317 331
Rörelseresultat, EBITDA 918 907 840 -157
Nettoomsättningförändring 19,41% 25,46% 175,05% -%
Du Pont-modellen 24,97% 28,07% 35,72% -25,68%
Vinstmarginal 8,46% 10,03% 11,68% -10,15%
Bruttovinstmarginal 67,29% 68,81% 67,94% 74,71%
Rörelsekapital/omsättning 5,79% 7,03% 2,19% -19,10%
Soliditet 24,88% 27,95% 19,50% -22,63%
Kassalikviditet 114,36% 116,62% 97,17% 37,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...