Visa allt om PA Ström Förvaltning AB
Visa allt om PA Ström Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -8 -10 -10
Resultat efter finansnetto 495 545 481 307
Årets resultat 495 540 481 307
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 427 1 083 688 541
Tillgångar 1 427 1 083 688 541
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 423 1 078 688 357
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 5 0 184
Skulder och eget kapital 1 427 1 083 688 541
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader - - - 0
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150
Omsättning 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -8 -10 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet 99,72% 99,54% 100,00% 65,99%
Kassalikviditet 28 540,00% 21 660,00% -% 294,02%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...