Visa allt om MR Türnpuu AB
Visa allt om MR Türnpuu AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 395 936 251 2
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -199 79 24 -5
Resultat efter finansnetto -201 79 24 -5
Årets resultat -181 46 19 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 221 365 127 50
Tillgångar 221 365 127 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 110 64 45
Obeskattade reserver 0 20 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 171 235 63 5
Skulder och eget kapital 221 365 127 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 196 292 64 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 71 53 10 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 395 936 251 2
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 395 936 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 267 345 - -
Rörelseresultat, EBITDA -199 79 24 -5
Nettoomsättningförändring -57,80% 272,91% 12 450,00% -%
Du Pont-modellen -90,05% 21,64% 18,90% -10,00%
Vinstmarginal -50,38% 8,44% 9,56% -250,00%
Bruttovinstmarginal 99,75% 75,21% 46,22% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,66% 13,89% 25,50% 2 250,00%
Soliditet 23,08% 34,41% 50,39% 90,00%
Kassalikviditet 129,24% 155,32% 201,59% 1 000,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...