Visa allt om Casa Marita Aktiebolag
Visa allt om Casa Marita Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 430 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 349 -8 -7 -6 -7
Resultat efter finansnetto 349 -9 -10 -57 -7
Årets resultat 273 -9 -10 -57 -7
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 428 0 2 5 46
Tillgångar 428 0 2 5 46
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 256 -17 -7 -14 43
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 0 9 18 3
Kortfristiga skulder 168 17 0 0 0
Skulder och eget kapital 428 0 2 5 46
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0
Omsättning 430 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 430 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 6 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 349 -8 -7 -6 -7
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 81,54% -% -% -% -%
Vinstmarginal 81,16% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 60,47% -% -% -% -%
Soliditet 59,81% -% -350,00% -280,00% 93,48%
Kassalikviditet 254,76% 0,00% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...