Visa allt om Casa Marita Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -7 -6 -7
Resultat efter finansnetto -9 -10 -57 -7
Årets resultat -9 -10 -57 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 2 5 46
Tillgångar 0 2 5 46
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -17 -7 -14 43
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 9 18 3
Kortfristiga skulder 17 0 0 0
Skulder och eget kapital 0 2 5 46
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 -7 -6 -7
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet -% -350,00% -280,00% 93,48%
Kassalikviditet 0,00% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...