Visa allt om Finderschamber AB
Visa allt om Finderschamber AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 24 120 166 208
Övrig omsättning - 30 - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 -20 24 -17
Resultat efter finansnetto 2 -22 21 -21
Årets resultat 2 -22 21 -21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 7 7 10
Omsättningstillgångar 66 74 100 96
Tillgångar 80 81 107 106
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 28 50 29
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 46 35 28 20
Kortfristiga skulder 4 17 29 57
Skulder och eget kapital 80 81 107 106
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - 41 43 70
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader - 6 7 22
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 24 150 166 208
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 24 120 166 208
Personalkostnader per anställd (tkr) - 82 56 105
Rörelseresultat, EBITDA 7 -20 27 -13
Nettoomsättningförändring -80,00% -27,71% -20,19% -%
Du Pont-modellen 5,00% -24,69% 22,43% -16,04%
Vinstmarginal 16,67% -16,67% 14,46% -8,17%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 258,33% 47,50% 42,77% 18,75%
Soliditet 37,50% 34,57% 46,73% 27,36%
Kassalikviditet 1 650,00% 435,29% 344,83% 168,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...