Visa allt om Mengana Medical Consult AB
Visa allt om Mengana Medical Consult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 413 447 126 286 161
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 252 305 37 162 96
Resultat efter finansnetto 250 300 30 158 96
Årets resultat 222 235 43 82 49
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 130 168 206 0
Omsättningstillgångar 377 404 187 257 161
Tillgångar 377 535 356 463 161
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 277 289 94 141 99
Obeskattade reserver 0 45 46 72 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 115 140 167 0
Kortfristiga skulder 100 85 75 82 36
Skulder och eget kapital 377 535 356 463 161
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 12 0 17 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 15 12 12 8 0
Utdelning till aktieägare 225 235 40 90 40
Omsättning 413 447 126 286 161
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 286 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 24 -
Rörelseresultat, EBITDA 260 343 75 184 96
Nettoomsättningförändring -7,61% 254,76% -55,94% 77,64% -%
Du Pont-modellen 66,84% 57,01% 10,39% 34,99% 59,63%
Vinstmarginal 61,02% 68,23% 29,37% 56,64% 59,63%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 67,07% 71,36% 88,89% 61,19% 77,64%
Soliditet 73,47% 60,58% 36,48% 41,91% 73,39%
Kassalikviditet 377,00% 475,29% 249,33% 313,41% 447,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...