Visa allt om Mengana Medical Consult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 447 126 286 161
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 305 37 162 96
Resultat efter finansnetto 300 30 158 96
Årets resultat 235 43 82 49
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 130 168 206 0
Omsättningstillgångar 404 187 257 161
Tillgångar 535 356 463 161
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 289 94 141 99
Obeskattade reserver 45 46 72 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 115 140 167 0
Kortfristiga skulder 85 75 82 36
Skulder och eget kapital 535 356 463 161
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 12 0 17 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 12 12 8 0
Utdelning till aktieägare 235 40 90 40
Omsättning 447 126 286 161
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 286 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 24 -
Rörelseresultat, EBITDA 343 75 184 96
Nettoomsättningförändring 254,76% -55,94% 77,64% -%
Du Pont-modellen 57,01% 10,39% 34,99% 59,63%
Vinstmarginal 68,23% 29,37% 56,64% 59,63%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 71,36% 88,89% 61,19% 77,64%
Soliditet 60,58% 36,48% 41,91% 73,39%
Kassalikviditet 475,29% 249,33% 313,41% 447,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...