Visa allt om Mattipset i Skara AB
Visa allt om Mattipset i Skara AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 3 982 3 016 2 736 2 526 1 129
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 190 6 7 16 106
Resultat efter finansnetto 185 7 7 16 106
Årets resultat 144 2 6 37 52
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 115 135 53 78 103
Omsättningstillgångar 538 369 398 331 213
Tillgångar 653 504 451 409 316
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 232 107 145 139 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 13 0 0 0
Kortfristiga skulder 422 384 306 270 179
Skulder och eget kapital 653 504 451 409 316
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 1 313 1 052 999 892 255
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 419 349 314 280 80
Utdelning till aktieägare 120 20 40 0 0
Omsättning 3 982 3 016 2 736 2 526 1 129
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 4 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 796 754 684 632 565
Personalkostnader per anställd (tkr) 350 353 330 295 167
Rörelseresultat, EBITDA 241 41 32 41 127
Nettoomsättningförändring 32,03% 10,23% 8,31% 123,74% -%
Du Pont-modellen 29,25% 1,98% 2,00% 4,16% 33,54%
Vinstmarginal 4,80% 0,33% 0,33% 0,67% 9,39%
Bruttovinstmarginal 60,80% 60,84% 64,22% 58,99% 57,75%
Rörelsekapital/omsättning 2,91% -0,50% 3,36% 2,41% 3,01%
Soliditet 35,53% 21,23% 32,15% 33,99% 40,44%
Kassalikviditet 120,38% 96,09% 130,07% 122,59% 118,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...