Visa allt om Mattipset i Skara AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 3 016 2 736 2 526 1 129
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 7 16 106
Resultat efter finansnetto 7 7 16 106
Årets resultat 2 6 37 52
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 135 53 78 103
Omsättningstillgångar 369 398 331 213
Tillgångar 504 451 409 316
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 107 145 139 102
Obeskattade reserver 0 0 0 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 0 0 0
Kortfristiga skulder 384 306 270 179
Skulder och eget kapital 504 451 409 316
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 1 052 999 892 255
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 349 314 280 80
Utdelning till aktieägare 20 40 0 0
Omsättning 3 016 2 736 2 526 1 129
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 754 684 632 565
Personalkostnader per anställd (tkr) 353 330 295 167
Rörelseresultat, EBITDA 41 32 41 127
Nettoomsättningförändring 10,23% 8,31% 123,74% -%
Du Pont-modellen 1,98% 2,00% 4,16% 33,54%
Vinstmarginal 0,33% 0,33% 0,67% 9,39%
Bruttovinstmarginal 60,84% 64,22% 58,99% 57,75%
Rörelsekapital/omsättning -0,50% 3,36% 2,41% 3,01%
Soliditet 21,23% 32,15% 33,99% 40,44%
Kassalikviditet 96,09% 130,07% 122,59% 118,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...