Visa allt om Lantmännen Fastigheter i Kävlinge 2 AB
Visa allt om Lantmännen Fastigheter i Kävlinge 2 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 8 391 7 487 7 223 7 980 264
Övrig omsättning 1 470 15 51 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 637 3 485 2 736 2 057 -384
Resultat efter finansnetto 3 090 2 666 1 812 822 -446
Årets resultat 346 -39 -1 60 21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 497 30 868 30 526 30 197 26 984
Omsättningstillgångar 421 311 344 210 0
Tillgångar 33 918 31 179 30 870 30 407 26 984
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 406 60 130 131 71
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 164 85 121 0 8
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 33 348 31 034 30 619 30 276 26 905
Skulder och eget kapital 33 918 31 179 30 870 30 407 26 984
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 8 392 7 957 7 238 8 031 264
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 4 403 4 045 3 180 2 349 -365
Nettoomsättningförändring 12,07% 3,65% -9,49% 2 922,73% -%
Du Pont-modellen 10,73% 11,18% 8,87% 6,77% -1,42%
Vinstmarginal 43,37% 46,56% 37,91% 25,79% -145,45%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -392,41% -410,35% -419,15% -376,77% -10 191,29%
Soliditet 1,20% 0,19% 0,42% 0,43% 0,26%
Kassalikviditet 1,26% 1,00% 1,12% 0,69% 0,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 3 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...