Visa allt om H / J Produktion AB
Visa allt om H / J Produktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 913 891 1 122 896 377
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 337 349 -179 274 30
Resultat efter finansnetto 337 348 -179 274 30
Årets resultat 262 269 -103 152 17
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 666 819 226 559 330
Tillgångar 666 819 226 559 330
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 396 434 165 269 125
Obeskattade reserver 0 24 0 76 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 112
Kortfristiga skulder 270 361 61 215 86
Skulder och eget kapital 666 819 226 559 330
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 115 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 57 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0
Omsättning 913 891 1 122 896 377
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 457 446 561 448 189
Personalkostnader per anställd (tkr) 87 1 4 1 -
Rörelseresultat, EBITDA 337 349 -179 274 30
Nettoomsättningförändring 2,47% -20,59% 25,22% 137,67% -%
Du Pont-modellen 50,60% 42,61% -79,20% 49,02% 9,09%
Vinstmarginal 36,91% 39,17% -15,95% 30,58% 7,96%
Bruttovinstmarginal 62,10% 58,36% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 43,37% 51,40% 14,71% 38,39% 64,72%
Soliditet 59,46% 55,28% 73,01% 58,14% 39,44%
Kassalikviditet 246,67% 226,87% 370,49% 260,00% 383,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...