Visa allt om H / J Produktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 891 1 122 896 377
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 349 -179 274 30
Resultat efter finansnetto 348 -179 274 30
Årets resultat 269 -103 152 17
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 819 226 559 330
Tillgångar 819 226 559 330
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 434 165 269 125
Obeskattade reserver 24 0 76 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 112
Kortfristiga skulder 361 61 215 86
Skulder och eget kapital 819 226 559 330
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0
Omsättning 891 1 122 896 377
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 446 561 448 189
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 4 1 -
Rörelseresultat, EBITDA 349 -179 274 30
Nettoomsättningförändring -20,59% 25,22% 137,67% -%
Du Pont-modellen 42,61% -79,20% 49,02% 9,09%
Vinstmarginal 39,17% -15,95% 30,58% 7,96%
Bruttovinstmarginal 58,36% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 51,40% 14,71% 38,39% 64,72%
Soliditet 55,28% 73,01% 58,14% 39,44%
Kassalikviditet 226,87% 370,49% 260,00% 383,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...