Visa allt om Nya Stora Hotellet i Fjällbacka AB
Visa allt om Nya Stora Hotellet i Fjällbacka AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 113 7 738
Övrig omsättning - - 254 357
Rörelseresultat (EBIT) -1 -9 -494 -2 426
Resultat efter finansnetto -1 -19 -512 -2 435
Årets resultat 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 50 50 103 494
Tillgångar 50 50 103 494
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 50 50 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 53 444
Skulder och eget kapital 50 50 103 494
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 370 3 257
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 125 845
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 0 367 8 095
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 113 774
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 506 422
Rörelseresultat, EBITDA -1 -9 -494 -2 426
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -98,54% -%
Du Pont-modellen -% -% -478,64% -490,49%
Vinstmarginal -% -% -436,28% -31,31%
Bruttovinstmarginal -% -% 46,02% 65,62%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 44,25% 0,65%
Soliditet 100,00% 100,00% 48,54% 10,12%
Kassalikviditet -% -% 194,34% 90,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...