Visa allt om Korkchilone AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 17 202 785 1 009
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -67 7 -9 444
Resultat efter finansnetto -62 45 101 444
Årets resultat -26 36 97 245
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 74 50 50 31
Omsättningstillgångar 525 587 622 595
Tillgångar 599 637 672 626
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 402 428 392 295
Obeskattade reserver 75 111 111 111
Avsättningar (tkr) 74 50 26 2
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 48 48 143 218
Skulder och eget kapital 599 637 672 626
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 181 284
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 134 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - -
Sociala kostnader 24 24 123 91
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 17 202 785 1 009
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 17 202 785 1 009
Personalkostnader per anställd (tkr) 29 53 446 383
Rörelseresultat, EBITDA -67 7 9 444
Nettoomsättningförändring -91,58% -74,27% -22,20% -%
Du Pont-modellen -10,35% 7,06% 15,03% 70,93%
Vinstmarginal -364,71% 22,28% 12,87% 44,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 805,88% 266,83% 61,02% 37,36%
Soliditet 76,88% 80,78% 71,22% 60,19%
Kassalikviditet 1 093,75% 1 222,92% 434,97% 272,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...