Visa allt om Fröbygård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-02 2015-02 2014-02 2013-02
Nettoomsättning 8 856 8 150 3 688 584
Övrig omsättning - 73 - -
Rörelseresultat (EBIT) 433 609 380 410
Resultat efter finansnetto 344 489 199 410
Årets resultat 124 38 18 227
Balansräkningar (tkr)
2016-02 2015-02 2014-02 2013-02
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 332 5 696 6 125 3 669
Omsättningstillgångar 2 707 3 793 3 043 1 249
Tillgångar 8 038 9 489 9 168 4 917
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 458 333 295 277
Obeskattade reserver 900 715 275 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 109 6 322 6 572 2 625
Kortfristiga skulder 1 571 2 118 2 026 1 915
Skulder och eget kapital 8 038 9 489 9 168 4 917
Löner & utdelning (tkr)
2016-02
2015-02
2014-02
2013-02
Löner till styrelse & VD - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 165 134 71 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - -
Sociala kostnader 52 42 22 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 8 856 8 223 3 688 584
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 856 8 150 3 688 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 217 176 94 -
Rörelseresultat, EBITDA 863 1 039 628 410
Nettoomsättningförändring 8,66% 120,99% 531,51% -%
Du Pont-modellen 5,39% 6,42% 4,14% 8,34%
Vinstmarginal 4,89% 7,47% 10,30% 70,21%
Bruttovinstmarginal 17,22% 18,06% 24,95% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,83% 20,55% 27,58% -114,04%
Soliditet 14,43% 9,39% 5,56% 7,13%
Kassalikviditet 125,59% 135,22% 104,49% 65,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...