Visa allt om A Skafte Management AB
Visa allt om A Skafte Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-02 2015-02 2014-02 2013-02
Nettoomsättning 462 1 301 1 135 2 005
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 210 615 359 783
Resultat efter finansnetto 216 623 372 795
Årets resultat 162 363 217 438
Balansräkningar (tkr)
2016-02 2015-02 2014-02 2013-02
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 450 500 500 0
Omsättningstillgångar 773 1 291 899 1 464
Tillgångar 1 223 1 791 1 399 1 464
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 477 555 412 488
Obeskattade reserver 445 445 291 199
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 301 791 696 777
Skulder och eget kapital 1 223 1 791 1 399 1 464
Löner & utdelning (tkr)
2016-02
2015-02
2014-02
2013-02
Löner till styrelse & VD - 405 412 792
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 75 - 4 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 78 182 187 287
Utdelning till aktieägare 155 240 220 293
Omsättning 462 1 301 1 135 2 005
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 462 1 301 1 135 2 005
Personalkostnader per anställd (tkr) 186 629 707 1 111
Rörelseresultat, EBITDA 210 615 359 783
Nettoomsättningförändring -64,49% 14,63% -43,39% -%
Du Pont-modellen 17,58% 34,79% 26,59% 54,30%
Vinstmarginal 46,54% 47,89% 32,78% 39,65%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 102,16% 38,43% 17,89% 34,26%
Soliditet 67,38% 50,37% 45,67% 43,35%
Kassalikviditet 256,81% 163,21% 129,17% 188,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...