Visa allt om OBK Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-02 2015-02 2014-02 2013-02
Nettoomsättning 68 352 2 964 5 881 20 282
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 477 -54 166 546
Resultat efter finansnetto 3 324 -59 169 560
Årets resultat 1 927 100 98 301
Balansräkningar (tkr)
2016-02 2015-02 2014-02 2013-02
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 0 0 0
Omsättningstillgångar 36 510 1 085 1 178 1 630
Tillgångar 36 546 1 085 1 178 1 630
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 927 619 519 421
Obeskattade reserver 842 0 187 145
Avsättningar (tkr) 0 0 150 150
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 32 778 466 322 914
Skulder och eget kapital 36 546 1 085 1 178 1 630
Löner & utdelning (tkr)
2016-02
2015-02
2014-02
2013-02
Löner till styrelse & VD - 0 - 414
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - -
Löner till övriga anställda 8 531 0 3 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - -
Sociala kostnader 3 178 2 8 211
Utdelning till aktieägare 0 499 0 0
Omsättning 68 352 2 964 5 881 20 282
Nyckeltal
Antal anställda 25 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 734 - - 20 282
Personalkostnader per anställd (tkr) 468 - - 764
Rörelseresultat, EBITDA 3 486 -54 166 546
Nettoomsättningförändring 2 206,07% -49,60% -71,00% -%
Du Pont-modellen 9,51% -4,88% 14,60% 34,48%
Vinstmarginal 5,09% -1,79% 2,92% 2,77%
Bruttovinstmarginal 9,38% 2,46% 10,61% 22,83%
Rörelsekapital/omsättning 5,46% 20,88% 14,56% 3,53%
Soliditet 9,81% 57,05% 56,44% 32,38%
Kassalikviditet 111,39% 232,83% 365,84% 178,34%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...