Visa allt om a Skog AB
Visa allt om a Skog AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 5 603 4 036 3 914 2 607
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 068 858 857 677
Resultat efter finansnetto 1 074 855 854 672
Årets resultat 409 518 476 372
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 886 491 382 193
Omsättningstillgångar 2 575 1 767 1 467 770
Tillgångar 4 461 2 258 1 849 963
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 367 1 117 755 422
Obeskattade reserver 1 249 702 515 271
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 631 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 214 439 580 270
Skulder och eget kapital 4 461 2 258 1 849 963
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 2 372 1 413 1 146 786
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 -
Sociala kostnader 820 442 367 249
Utdelning till aktieägare 160 160 155 143
Omsättning 5 603 4 036 3 914 2 607
Nyckeltal
Antal anställda 13 5 4 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 431 807 979 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 252 381 422 -
Rörelseresultat, EBITDA 1 261 948 909 694
Nettoomsättningförändring 38,83% 3,12% 50,13% -%
Du Pont-modellen 24,21% 38,00% 46,35% 70,30%
Vinstmarginal 19,28% 21,26% 21,90% 25,97%
Bruttovinstmarginal 99,86% 99,16% 99,69% 98,43%
Rörelsekapital/omsättning 24,29% 32,90% 22,66% 19,18%
Soliditet 52,48% 73,72% 62,56% 64,56%
Kassalikviditet 212,11% 402,51% 252,93% 285,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...