Visa allt om Triggollo Wine & Spirits AB
Visa allt om Triggollo Wine & Spirits AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 785 1 049 894 602 739
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -149 85 184 -46 186
Resultat efter finansnetto -152 85 184 -30 186
Årets resultat -152 65 149 -30 137
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 110 87 94 18
Omsättningstillgångar 255 263 292 115 232
Tillgångar 318 373 379 210 250
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 169 321 306 157 187
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 81 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 67 52 74 53 62
Skulder och eget kapital 318 373 379 210 250
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - 374 289
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 320 384 383 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 114 127 120 117 91
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 785 1 049 894 602 739
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 785 1 049 894 602 739
Personalkostnader per anställd (tkr) 438 530 526 539 410
Rörelseresultat, EBITDA -122 102 199 -36 186
Nettoomsättningförändring -25,17% 17,34% 48,50% -18,54% -%
Du Pont-modellen -46,86% 22,79% 48,55% -14,29% 74,40%
Vinstmarginal -18,98% 8,10% 20,58% -4,98% 25,17%
Bruttovinstmarginal 61,15% 91,33% 99,89% 99,50% 99,05%
Rörelsekapital/omsättning 23,95% 20,11% 24,38% 10,30% 23,00%
Soliditet 53,14% 86,06% 80,74% 74,76% 74,80%
Kassalikviditet 204,48% 423,08% 394,59% 216,98% 374,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...