Visa allt om Wilund Lundström AB
Visa allt om Wilund Lundström AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 840 1 759 938 0 0
Övrig omsättning 169 106 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 573 614 670 0 0
Resultat efter finansnetto 816 612 670 0 0
Årets resultat 686 470 521 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 172 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 507 1 250 923 50 50
Tillgångar 1 679 1 250 923 50 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 397 861 571 50 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 283 389 353 0 0
Skulder och eget kapital 1 679 1 250 923 50 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 872 725 50 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 317 275 36 - 0
Utdelning till aktieägare 436 150 180 0 0
Omsättning 2 009 1 865 938 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 920 880 938 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 604 507 99 - -
Rörelseresultat, EBITDA 573 614 670 0 0
Nettoomsättningförändring 4,60% 87,53% -% -% -%
Du Pont-modellen 48,72% 49,12% 72,59% -% -%
Vinstmarginal 44,46% 34,91% 71,43% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 66,52% 48,95% 60,77% -% -%
Soliditet 83,20% 68,88% 61,86% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 532,51% 321,34% 261,47% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...