Visa allt om Nylund Invest i Umeå AB
Visa allt om Nylund Invest i Umeå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 500 350 350 350 650
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 22 23 22 -4
Resultat efter finansnetto -4 22 23 21 -3
Årets resultat -4 17 18 16 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 47 118 102 162 53
Tillgångar 47 118 102 162 53
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 97 81 63 47
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 20 22 99 6
Skulder och eget kapital 47 118 102 162 53
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 47 0 0 0 0
Omsättning 500 350 350 350 650
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 22 23 22 -4
Nettoomsättningförändring 42,86% 0,00% 0,00% -46,15% -%
Du Pont-modellen -8,51% 18,64% 22,55% 13,58% -5,66%
Vinstmarginal -0,80% 6,29% 6,57% 6,29% -0,46%
Bruttovinstmarginal 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,40% 28,00% 22,86% 18,00% 7,23%
Soliditet 100,00% 82,20% 79,41% 38,89% 88,68%
Kassalikviditet -% 590,00% 463,64% 163,64% 883,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...