Visa allt om Svalans Restaurang och Pub i Knislinge AB
Visa allt om Svalans Restaurang och Pub i Knislinge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 506 123 1 527 1 350
Övrig omsättning 120 76 166 157
Rörelseresultat (EBIT) -341 -291 -101 2
Resultat efter finansnetto -376 -330 -156 -58
Årets resultat -376 -330 -156 -58
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 132 170 953 1 019
Omsättningstillgångar 19 68 40 84
Tillgångar 151 238 992 1 103
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -373 3 50 42
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 193 0 73 47
Kortfristiga skulder 330 234 869 1 014
Skulder och eget kapital 151 238 992 1 103
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 120 21 386 328
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 42 25 127 104
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 626 199 1 693 1 507
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 506 123 764 675
Personalkostnader per anställd (tkr) 162 46 257 221
Rörelseresultat, EBITDA -302 -252 -10 93
Nettoomsättningförändring 311,38% -91,94% 13,11% -%
Du Pont-modellen -225,83% -122,27% -10,18% 0,18%
Vinstmarginal -67,39% -236,59% -6,61% 0,15%
Bruttovinstmarginal 43,48% 42,28% 54,75% 54,30%
Rörelsekapital/omsättning -61,46% -134,96% -54,29% -68,89%
Soliditet -247,02% 1,26% 5,04% 3,81%
Kassalikviditet 5,76% 29,06% 0,58% 5,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...