Visa allt om Byggplus i Dalarna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 12 026 8 778 9 675 14 852
Övrig omsättning - 10 29 89
Rörelseresultat (EBIT) 74 45 -595 -31
Resultat efter finansnetto 51 5 -646 -49
Årets resultat 51 5 -646 -49
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 94 154 222 253
Omsättningstillgångar 2 632 2 593 2 826 2 434
Tillgångar 2 726 2 747 3 048 2 687
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 261 209 205 151
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 253 877 603
Kortfristiga skulder 2 457 2 284 1 967 1 933
Skulder och eget kapital 2 726 2 747 3 048 2 687
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 4 026 2 218 3 505 5 580
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 1 382 760 1 157 1 742
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 12 026 8 788 9 704 14 941
Nyckeltal
Antal anställda 10 7 9 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 203 1 254 1 075 1 061
Personalkostnader per anställd (tkr) 554 430 520 534
Rörelseresultat, EBITDA 173 130 -503 42
Nettoomsättningförändring 37,00% -9,27% -34,86% -%
Du Pont-modellen 2,82% 1,71% -19,42% -1,15%
Vinstmarginal 0,64% 0,54% -6,12% -0,21%
Bruttovinstmarginal 61,33% 47,52% 55,80% 58,69%
Rörelsekapital/omsättning 1,46% 3,52% 8,88% 3,37%
Soliditet 9,57% 7,61% 6,73% 5,62%
Kassalikviditet 105,09% 113,53% 143,67% 125,92%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...