Visa allt om M.B Svedberg Trotting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 3 273 2 355 586 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 194 181 157 -10
Resultat efter finansnetto 81 181 157 -10
Årets resultat 47 105 89 -10
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 103 0 0
Omsättningstillgångar 690 628 299 40
Tillgångar 728 730 299 40
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 281 234 129 40
Obeskattade reserver 103 83 38 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 344 413 132 0
Skulder och eget kapital 728 730 299 40
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 150 165 60 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 163 115 9 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 3 273 2 355 586 0
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 818 785 586 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 226 254 70 -
Rörelseresultat, EBITDA 194 181 157 -10
Nettoomsättningförändring 38,98% 301,88% -% -%
Du Pont-modellen 11,26% 24,79% 52,51% -%
Vinstmarginal 2,51% 7,69% 26,79% -%
Bruttovinstmarginal 62,76% 62,80% 66,72% -%
Rörelsekapital/omsättning 10,57% 9,13% 28,50% -%
Soliditet 49,63% 40,92% 52,51% 100,00%
Kassalikviditet 182,56% 136,32% 226,52% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...