Visa allt om HC Doctorlease AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 0 184 695 878
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -47 116 640 835
Resultat efter finansnetto -44 123 643 835
Årets resultat 94 68 352 461
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 188 1 241 1 222 787
Tillgångar 1 188 1 241 1 222 787
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 881 787 719 511
Obeskattade reserver 239 405 372 209
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 68 49 130 67
Skulder och eget kapital 1 188 1 241 1 222 787
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 143
Omsättning 0 184 695 878
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 184 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 22 - -
Rörelseresultat, EBITDA -47 116 640 835
Nettoomsättningförändring -100,00% -73,53% -20,84% -%
Du Pont-modellen -% 9,99% 52,70% 106,10%
Vinstmarginal -% 67,39% 92,66% 95,10%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 647,83% 157,12% 82,00%
Soliditet 89,85% 88,87% 81,27% 84,50%
Kassalikviditet 1 747,06% 2 532,65% 940,00% 1 174,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...