Visa allt om HC Doctorlease AB
Visa allt om HC Doctorlease AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 174 0 184 695 878
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 133 -47 116 640 835
Resultat efter finansnetto 133 -44 123 643 835
Årets resultat 74 94 68 352 461
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 267 1 188 1 241 1 222 787
Tillgångar 1 267 1 188 1 241 1 222 787
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 955 881 787 719 511
Obeskattade reserver 274 239 405 372 209
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 38 68 49 130 67
Skulder och eget kapital 1 267 1 188 1 241 1 222 787
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 143
Omsättning 174 0 184 695 878
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 184 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 22 - -
Rörelseresultat, EBITDA 133 -47 116 640 835
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -73,53% -20,84% -%
Du Pont-modellen 10,50% -% 9,99% 52,70% 106,10%
Vinstmarginal 76,44% -% 67,39% 92,66% 95,10%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 706,32% -% 647,83% 157,12% 82,00%
Soliditet 92,24% 89,85% 88,87% 81,27% 84,50%
Kassalikviditet 3 334,21% 1 747,06% 2 532,65% 940,00% 1 174,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...