Visa allt om Borgeby Slott AB
Visa allt om Borgeby Slott AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 789 1 428 848 326
Övrig omsättning 163 173 305 -
Rörelseresultat (EBIT) 85 168 211 152
Resultat efter finansnetto 33 85 114 142
Årets resultat 26 67 89 103
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 756 3 508 3 316 3 385
Omsättningstillgångar 151 329 601 133
Tillgångar 3 906 3 837 3 917 3 518
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 335 310 242 153
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 640 2 868 3 000 3 000
Kortfristiga skulder 931 660 674 365
Skulder och eget kapital 3 906 3 837 3 917 3 518
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 952 1 601 1 153 326
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 167 249 281 245
Nettoomsättningförändring -44,75% 68,40% 160,12% -%
Du Pont-modellen 2,25% 4,38% 5,39% 4,32%
Vinstmarginal 11,15% 11,76% 24,88% 46,63%
Bruttovinstmarginal 52,98% 60,99% 54,01% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -98,86% -23,18% -8,61% -71,17%
Soliditet 8,58% 8,08% 6,18% 4,35%
Kassalikviditet 16,22% 49,85% 89,17% 36,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...