Visa allt om Ringöbaren Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 2 290 2 586 2 849 1 385
Övrig omsättning - 29 53 -
Rörelseresultat (EBIT) 15 -108 248 4
Resultat efter finansnetto 15 -109 248 4
Årets resultat 15 -24 127 0
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 166 184 173 188
Omsättningstillgångar 354 323 491 117
Tillgångar 521 508 664 306
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 168 154 177 50
Obeskattade reserver 0 0 85 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 352 354 402 255
Skulder och eget kapital 521 508 664 306
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 558 793 646 282
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 133 212 222 92
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 2 290 2 615 2 902 1 385
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 573 647 712 462
Personalkostnader per anställd (tkr) 173 251 217 125
Rörelseresultat, EBITDA 33 -90 263 19
Nettoomsättningförändring -11,45% -9,23% 105,70% -%
Du Pont-modellen 2,88% -21,26% 37,35% 1,31%
Vinstmarginal 0,66% -4,18% 8,70% 0,29%
Bruttovinstmarginal 56,16% 58,47% 57,07% 50,83%
Rörelsekapital/omsättning 0,09% -1,20% 3,12% -9,96%
Soliditet 32,25% 30,31% 36,09% 16,34%
Kassalikviditet 96,59% 86,72% 118,66% 40,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...