Visa allt om Ringöbaren Aktiebolag
Visa allt om Ringöbaren Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 2 286 2 290 2 586 2 849 1 385
Övrig omsättning - - 29 53 -
Rörelseresultat (EBIT) -52 15 -108 248 4
Resultat efter finansnetto -52 15 -109 248 4
Årets resultat -52 15 -24 127 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 148 166 184 173 188
Omsättningstillgångar 284 354 323 491 117
Tillgångar 433 521 508 664 306
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 116 168 154 177 50
Obeskattade reserver 0 0 0 85 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 316 352 354 402 255
Skulder och eget kapital 433 521 508 664 306
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 690 558 793 646 282
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 228 133 212 222 92
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 2 286 2 290 2 615 2 902 1 385
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 572 573 647 712 462
Personalkostnader per anställd (tkr) 230 173 251 217 125
Rörelseresultat, EBITDA -34 33 -90 263 19
Nettoomsättningförändring -0,17% -11,45% -9,23% 105,70% -%
Du Pont-modellen -12,01% 2,88% -21,26% 37,35% 1,31%
Vinstmarginal -2,27% 0,66% -4,18% 8,70% 0,29%
Bruttovinstmarginal 57,92% 56,16% 58,47% 57,07% 50,83%
Rörelsekapital/omsättning -1,40% 0,09% -1,20% 3,12% -9,96%
Soliditet 26,79% 32,25% 30,31% 36,09% 16,34%
Kassalikviditet 83,86% 96,59% 86,72% 118,66% 40,78%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...