Visa allt om Renator Facility Support AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 7 145 7 762 0
Övrig omsättning - 21 -
Rörelseresultat (EBIT) 138 150 0
Resultat efter finansnetto 125 140 0
Årets resultat 70 106 0
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 262 71 0
Omsättningstillgångar 1 878 2 030 50
Tillgångar 2 140 2 102 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 226 156 50
Obeskattade reserver 33 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 881 1 945 0
Skulder och eget kapital 2 140 2 102 50
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 3 046 3 420 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 1 076 1 209 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 7 145 7 783 0
Nyckeltal
Antal anställda 18 18 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 397 431 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 232 271 -
Rörelseresultat, EBITDA 172 166 0
Nettoomsättningförändring -7,95% -% -%
Du Pont-modellen 6,45% 7,14% -%
Vinstmarginal 1,93% 1,93% -%
Bruttovinstmarginal 78,39% 75,25% -%
Rörelsekapital/omsättning -0,04% 1,10% -%
Soliditet 11,76% 7,42% 100,00%
Kassalikviditet 79,64% 82,01% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...