Visa allt om Carina Wellness AB
Visa allt om Carina Wellness AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 122 23 212 118
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 39 -30 93 22
Resultat efter finansnetto 39 -31 93 22
Årets resultat 30 -7 59 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 144 125 165 85
Tillgångar 144 125 165 85
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143 113 120 61
Obeskattade reserver 0 0 29 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 12 15 18
Skulder och eget kapital 144 125 165 85
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 122 23 212 118
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 39 -30 93 22
Nettoomsättningförändring 430,43% -89,15% 79,66% -%
Du Pont-modellen 27,08% -24,00% 56,36% 25,88%
Vinstmarginal 31,97% -130,43% 43,87% 18,64%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 97,17% 97,46%
Rörelsekapital/omsättning 118,03% 491,30% 70,75% 56,78%
Soliditet 99,31% 90,40% 86,44% 76,97%
Kassalikviditet -% 1 041,67% 1 100,00% 472,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...