Visa allt om Bigjump AB
Visa allt om Bigjump AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 352 369 514 618 192
Övrig omsättning - - 160 - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -5 112 -39 159
Resultat efter finansnetto -14 -5 112 -39 159
Årets resultat -14 -5 88 -10 86
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 105 105 317 208 275
Tillgångar 105 105 317 208 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 48 133 46 136
Obeskattade reserver 0 0 0 0 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 70 57 184 162 98
Skulder och eget kapital 105 105 317 208 275
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 38 276 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 - 18 119 0
Utdelning till aktieägare 0 0 80 0 80
Omsättning 352 369 674 618 192
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 514 618 192
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 117 571 21
Rörelseresultat, EBITDA -14 -5 112 -39 159
Nettoomsättningförändring -4,61% -28,21% -16,83% 221,88% -%
Du Pont-modellen -13,33% -4,76% 35,33% -18,75% 57,82%
Vinstmarginal -3,98% -1,36% 21,79% -6,31% 82,81%
Bruttovinstmarginal 95,74% 92,95% 48,64% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,94% 13,01% 25,88% 7,44% 92,19%
Soliditet 32,38% 45,71% 41,96% 22,12% 60,44%
Kassalikviditet 150,00% 184,21% 172,28% 128,40% 280,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...