Visa allt om Ellos Group Holding AB (publ)
Visa allt om Ellos Group Holding AB (publ)

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 2 046 686 1 936 635 1 285 328
Övrig omsättning 562 257 674 636 1 119 768
Rörelseresultat (EBIT) 76 427 147 870 761 487
Resultat efter finansnetto 64 436 144 557 696 678
Årets resultat 58 839 126 934 671 145
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 891 883 807 423 716 645
Omsättningstillgångar 798 068 864 141 936 841
Tillgångar 1 689 951 1 671 564 1 653 486
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 350 331 795 501 800 758
Minoritetsintressen 112 0 0
Avsättningar (tkr) 257 506 0 245 910
Långfristiga skulder 486 441 342 596 0
Kortfristiga skulder 595 561 533 468 606 818
Skulder och eget kapital 1 689 951 1 671 564 1 653 486
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 14 213 5 138 5 836
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 250 906 273 953 165 225
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 108 746 116 295 82 374
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 2 608 943 2 611 271 2 405 096
Nyckeltal
Antal anställda 617 678 412
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 317 2 856 3 120
Personalkostnader per anställd (tkr) 606 603 1 544
Rörelseresultat, EBITDA 115 769 184 569 783 075
Nettoomsättningförändring 5,68% 50,67% -%
Du Pont-modellen 5,78% 11,33% 48,98%
Vinstmarginal 4,77% 9,78% 63,01%
Bruttovinstmarginal 43,83% 45,65% 43,20%
Rörelsekapital/omsättning 9,89% 17,07% 25,68%
Soliditet 20,73% 47,59% 48,43%
Kassalikviditet 39,65% 86,57% 84,79%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 959 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 296 -161 -150 -11 -16
Resultat efter finansnetto -24 611 685 712 176 548 -11 -16
Årets resultat 13 567 703 038 176 548 -11 -16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 532 816 532 816 532 816 50 50
Omsättningstillgångar 324 255 717 676 200 000 0 0
Tillgångar 857 071 1 250 492 732 816 50 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 359 729 846 162 283 124 23 34
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 486 441 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 901 404 330 449 692 27 16
Skulder och eget kapital 857 071 1 250 492 732 816 50 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD 3 669 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 -
Sociala kostnader 1 138 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 500 000 150 000 0 0
Omsättning 2 959 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 959 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -15 296 -161 -150 -11 -16
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -1,47% -% -% -% -%
Vinstmarginal -425,92% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 10 589,86% -% -% -% -%
Soliditet 41,97% 67,67% 38,64% 46,00% 68,00%
Kassalikviditet 2 974,54% 177,50% 44,47% 0,00% 0,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...