allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Ellos Group Holding AB (publ)

ORG.NR: 556857-8511
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013                              
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 2 046 686 1 936 635 1 285 328  
  Övrig omsättning (TKR) 562 257 674 636 1 119 768  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 76 427 147 870 761 487  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 64 436 144 557 696 678  
  Årets resultat (TKR) 58 839 126 934 671 145  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 891 883 807 423 716 645  
  Omsättningstillgångar (TKR) 798 068 864 141 936 841  
  Tillgångar (TKR) 1 689 951 1 671 564 1 653 486  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 350 331 795 501 800 758  
  Minoritetsintressen (TKR) 112 0 0  
  Avsättningar (TKR) 257 506 0 245 910  
  Långfristiga skulder (TKR) 486 441 342 596 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 595 561 533 468 606 818  
  Skulder och eget kapital (TKR) 1 689 951 1 671 564 1 653 486  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 14 213 5 138 5 836  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 250 906 273 953 165 225  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 108 746 116 295 82 374  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 617 678 412  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 3 317 2 856 3 120  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 606 603 1 544  
  Nettoomsättningförändring 5,68 % 50,67 %            
  Vinstmarginal 4,77 % 9,78 % 63,01 %  
  Bruttovinstmarginal 43,83 % 45,65 % 43,20 %  
  Soliditet 20,73 % 47,59 % 48,43 %  
  Kassalikviditet 39,65 % 86,57 % 84,79 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011                      
Obs! boksluten har olika längd. tipSiffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 201112 är 06 månader och har därför blivit justerat uppåt.
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 2 959 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -15 296 -161 -150  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -24 611 685 712 176 548  
  Årets resultat (TKR) 13 567 703 038 176 548  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 532 816 532 816 532 816  
  Omsättningstillgångar (TKR) 324 255 717 676 200 000  
  Tillgångar (TKR) 857 071 1 250 492 732 816  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 359 729 846 162 283 124  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 486 441 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 10 901 404 330 449 692  
  Skulder och eget kapital (TKR) 857 071 1 250 492 732 816  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 3 669 0 0  
  Varav tantiem till styrelse & VD                     0  
  Löner till övriga anställda 0 0 0  
  Varav resultatlön till övriga anställda                     0  
  Sociala kostnader 1 138 0 0  
  Utdelning till aktieägare 0 500 000 150 000  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 1 0 0  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 959                      
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal -425,92 %                      
  Bruttovinstmarginal 100,00 %                      
  Soliditet 41,97 % 67,67 % 38,64 %  
  Kassalikviditet 2 974,54 % 177,50 % 44,47 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 13 oktober 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X