Visa allt om Jemda Fastigheter AB
Visa allt om Jemda Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 211 80 -103 -190
Årets resultat 164 72 -106 -190
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 183 -19 -100 3
Omsättningstillgångar 55 50 50 50
Tillgångar 237 31 -50 53
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 183 19 -53 52
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 4 1 1
Kortfristiga skulder 55 8 3 0
Skulder och eget kapital 237 31 -47 53
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 132 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet 77,22% 61,29% 106,00% 98,11%
Kassalikviditet 100,00% 625,00% 1 666,67% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...