Visa allt om Arillo Production AB
Visa allt om Arillo Production AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 1 944 2 611 2 712 2 304 2 290
Övrig omsättning 22 28 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 435 454 381 737
Resultat efter finansnetto 17 435 490 336 737
Årets resultat 233 334 386 152 402
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 298 419 144 51 41
Omsättningstillgångar 1 999 1 733 1 220 1 411 963
Tillgångar 2 297 2 152 1 364 1 463 1 004
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 117 884 701 464 452
Obeskattade reserver 0 285 285 285 185
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 180 983 379 713 367
Skulder och eget kapital 2 297 2 152 1 364 1 463 1 004
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 444 444 444 416 230
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 -
Löner till övriga anställda 384 384 381 402 295
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 260 260 259 257 165
Utdelning till aktieägare 1 000 0 150 150 140
Omsättning 1 966 2 639 2 712 2 304 2 290
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 972 1 306 1 356 1 152 1 145
Personalkostnader per anställd (tkr) 562 581 582 574 398
Rörelseresultat, EBITDA 126 558 497 397 750
Nettoomsättningförändring -25,55% -3,72% 17,71% 0,61% -%
Du Pont-modellen 0,78% 20,26% 36,58% 26,04% 73,51%
Vinstmarginal 0,93% 16,70% 18,40% 16,54% 32,23%
Bruttovinstmarginal 87,65% 84,45% 81,01% 82,77% 84,02%
Rörelsekapital/omsättning 42,13% 28,72% 31,01% 30,30% 26,03%
Soliditet 48,63% 51,41% 67,69% 46,07% 58,60%
Kassalikviditet 169,41% 176,30% 321,90% 197,90% 262,40%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...