Visa allt om Tombs Finance AB
Visa allt om Tombs Finance AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 0 0 0 199
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -4 -19 166
Resultat efter finansnetto -5 0 -14 167
Årets resultat 0 0 0 97
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 181 190 224 227
Tillgångar 181 190 224 227
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 147 147 147 147
Obeskattade reserver 15 20 20 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 22 57 45
Skulder och eget kapital 181 190 224 227
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 199
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 199
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 4 18
Rörelseresultat, EBITDA -7 -4 -19 166
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 73,57%
Vinstmarginal -% -% -% 83,92%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 91,46%
Soliditet 87,68% 85,58% 72,21% 76,12%
Kassalikviditet 952,63% 863,64% 392,98% 504,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...