Visa allt om Excentech Solutions AB
Visa allt om Excentech Solutions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-11
Nettoomsättning 9 105 17 440 9 110 246 3 799
Övrig omsättning - 96 360 179 256
Rörelseresultat (EBIT) 126 5 943 3 334 39 555
Resultat efter finansnetto 111 5 938 3 337 39 555
Årets resultat 1 239 3 468 2 602 29 407
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-11
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 12 37 50 50
Omsättningstillgångar 5 344 9 511 5 504 1 376 1 247
Tillgångar 5 357 9 523 5 541 1 426 1 297
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 289 3 518 2 682 80 457
Obeskattade reserver 0 1 488 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 068 4 517 2 859 1 346 840
Skulder och eget kapital 5 357 9 523 5 541 1 426 1 297
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-11
Löner till styrelse & VD - 239 396 33 396
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 5 218 7 244 3 618 236 1 307
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 1 920 2 640 1 427 85 535
Utdelning till aktieägare 1 139 1 468 1 632 0 406
Omsättning 9 105 17 536 9 470 425 4 055
Nyckeltal
Antal anställda 8 16 8 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 138 1 090 1 139 82 1 266
Personalkostnader per anställd (tkr) 892 637 681 118 756
Rörelseresultat, EBITDA 126 5 968 3 346 39 567
Nettoomsättningförändring -47,79% 91,44% 3 603,25% -% -%
Du Pont-modellen 2,37% 62,41% 60,24% 2,73% 42,79%
Vinstmarginal 1,39% 34,08% 36,64% 15,85% 14,61%
Bruttovinstmarginal 86,82% 98,17% 100,00% 100,00% 75,57%
Rörelsekapital/omsättning 14,01% 28,64% 29,03% 12,20% 10,71%
Soliditet 24,06% 49,13% 48,40% 5,61% 35,24%
Kassalikviditet 131,37% 210,56% 192,51% 102,23% 148,45%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 1 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...