Visa allt om N&R Allekonomi & Redovisning AB
Visa allt om N&R Allekonomi & Redovisning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 506 349 733 789 966 342
Övrig omsättning - - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 16 10 20 9 30 11
Resultat efter finansnetto 0 8 20 7 30 10
Årets resultat 0 7 14 4 21 6
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 332 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 174 154 141 170 146 157
Tillgångar 506 154 141 170 146 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 103 96 81 77 56
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 2
Kortfristiga skulder 403 51 44 88 68 99
Skulder och eget kapital 506 154 141 170 146 157
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 102 127 274 302 364 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 146 178 98 17
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 32 40 139 145 148 61
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 506 349 733 789 968 342
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 506 349 367 395 322 171
Personalkostnader per anställd (tkr) 135 168 281 323 205 129
Rörelseresultat, EBITDA 103 10 20 9 30 11
Nettoomsättningförändring 44,99% -52,39% -7,10% -18,32% 182,46% -%
Du Pont-modellen 1,19% 6,49% 14,18% 5,29% 20,55% 7,01%
Vinstmarginal 1,19% 2,87% 2,73% 1,14% 3,11% 3,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -45,26% 29,51% 13,23% 10,39% 8,07% 16,96%
Soliditet 20,36% 66,88% 68,09% 47,65% 52,74% 35,67%
Kassalikviditet 43,18% 301,96% 320,45% 193,18% 214,71% 158,59%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...