Visa allt om Kallebäcks Lunch och Catering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 3 238 2 817 2 677 2 388
Övrig omsättning 119 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 138 66 -32 195
Resultat efter finansnetto 138 65 -30 196
Årets resultat 108 33 1 97
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 82 106 80 70
Omsättningstillgångar 543 325 403 339
Tillgångar 625 431 483 409
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 289 181 148 147
Obeskattade reserver 51 54 31 63
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 285 197 305 199
Skulder och eget kapital 625 431 483 409
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 1 195 1 019 991 766
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 502 435 435 325
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0
Omsättning 3 357 2 817 2 677 2 388
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 079 939 892 796
Personalkostnader per anställd (tkr) 567 486 478 358
Rörelseresultat, EBITDA 173 94 -12 213
Nettoomsättningförändring 14,94% 5,23% 12,10% -%
Du Pont-modellen 22,08% 15,55% -6,42% 47,68%
Vinstmarginal 4,26% 2,38% -1,16% 8,17%
Bruttovinstmarginal 67,85% 66,95% 66,01% 64,87%
Rörelsekapital/omsättning 7,97% 4,54% 3,66% 5,86%
Soliditet 52,60% 51,77% 35,37% 47,29%
Kassalikviditet 184,56% 158,38% 126,89% 156,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...