Visa allt om Kallebäcks Lunch och Catering AB
Visa allt om Kallebäcks Lunch och Catering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 3 565 3 238 2 817 2 677 2 388
Övrig omsättning 253 119 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 388 138 66 -32 195
Resultat efter finansnetto 388 138 65 -30 196
Årets resultat 228 108 33 1 97
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 159 82 106 80 70
Omsättningstillgångar 714 543 325 403 339
Tillgångar 872 625 431 483 409
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 367 289 181 148 147
Obeskattade reserver 147 51 54 31 63
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 358 285 197 305 199
Skulder och eget kapital 872 625 431 483 409
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 1 262 1 195 1 019 991 766
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 583 502 435 435 325
Utdelning till aktieägare 300 150 0 0 0
Omsättning 3 818 3 357 2 817 2 677 2 388
Nyckeltal
Antal anställda 0 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 079 939 892 796
Personalkostnader per anställd (tkr) - 567 486 478 358
Rörelseresultat, EBITDA 430 173 94 -12 213
Nettoomsättningförändring 10,10% 14,94% 5,23% 12,10% -%
Du Pont-modellen 44,50% 22,08% 15,55% -6,42% 47,68%
Vinstmarginal 10,88% 4,26% 2,38% -1,16% 8,17%
Bruttovinstmarginal 68,78% 67,85% 66,95% 66,01% 64,87%
Rörelsekapital/omsättning 9,99% 7,97% 4,54% 3,66% 5,86%
Soliditet 55,24% 52,60% 51,77% 35,37% 47,29%
Kassalikviditet 195,53% 184,56% 158,38% 126,89% 156,78%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...