Visa allt om LT Landqvist Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 90 0 0 0 0
Övrig omsättning - 81 56 63 85
Rörelseresultat (EBIT) -11 -8 -8 -13 -15
Resultat efter finansnetto -11 49 -7 5 1 983
Årets resultat -11 42 -7 4 1 978
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 399 1 410 1 514 1 525 1 036
Omsättningstillgångar 68 224 229 383 1 027
Tillgångar 1 467 1 634 1 742 1 908 2 062
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 450 1 617 1 731 1 889 2 028
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 17 11 19 35
Skulder och eget kapital 1 467 1 634 1 742 1 908 2 062
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143
Omsättning 90 81 56 63 85
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 3 3 -2 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -0,75% -% -% -% -%
Vinstmarginal -12,22% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 56,67% -% -% -% -%
Soliditet 98,84% 98,96% 99,37% 99,00% 98,35%
Kassalikviditet 400,00% 1 317,65% 2 081,82% 2 015,79% 2 934,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...