Visa allt om Länna Schakt Aktiebolag
Visa allt om Länna Schakt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 2 818 2 780 2 057 2 415 1 946
Övrig omsättning 43 574 - 30 -
Rörelseresultat (EBIT) 930 729 289 12 82
Resultat efter finansnetto 929 725 280 0 61
Årets resultat 506 420 163 -1 34
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 460 669 557 507 631
Omsättningstillgångar 1 608 1 326 759 678 481
Tillgångar 2 068 1 995 1 316 1 185 1 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 873 667 246 83 84
Obeskattade reserver 548 270 86 15 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 90 90 173 255
Kortfristiga skulder 634 969 894 914 758
Skulder och eget kapital 2 068 1 995 1 316 1 185 1 112
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - 213 250 221
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 340 582 261 418 369
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 120 196 171 209 174
Utdelning till aktieägare 517 300 0 0 0
Omsättning 2 861 3 354 2 057 2 445 1 946
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 409 1 390 1 029 805 649
Personalkostnader per anställd (tkr) 231 392 324 292 255
Rörelseresultat, EBITDA 1 199 986 484 161 217
Nettoomsättningförändring 1,37% 35,15% -14,82% 24,10% -%
Du Pont-modellen 44,97% 36,59% 22,04% 1,01% 7,37%
Vinstmarginal 33,00% 26,26% 14,10% 0,50% 4,21%
Bruttovinstmarginal 80,70% 71,80% 80,17% 65,92% 75,90%
Rörelsekapital/omsättning 34,56% 12,84% -6,56% -9,77% -14,23%
Soliditet 62,88% 43,99% 23,79% 7,94% 8,55%
Kassalikviditet 253,63% 136,84% 84,90% 74,18% 63,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...