Visa allt om MA Omsorg & assistans AB
Visa allt om MA Omsorg & assistans AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 0 2 120 1 902 1 843 644
Övrig omsättning 2 334 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 74 87 81 -41 89
Resultat efter finansnetto 74 85 74 -51 87
Årets resultat 52 60 56 -51 61
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 92 139 185
Omsättningstillgångar 333 299 223 187 188
Tillgångar 333 299 316 325 373
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 228 176 116 60 111
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 33 55 115
Kortfristiga skulder 104 123 167 210 146
Skulder och eget kapital 333 299 316 325 373
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 163
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 1 391 1 220 1 139 1 152 113
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - -
Sociala kostnader 409 349 308 315 78
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 2 334 2 120 1 902 1 843 644
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 353 317 307 161
Personalkostnader per anställd (tkr) 323 280 261 266 101
Rörelseresultat, EBITDA 74 95 127 5 135
Nettoomsättningförändring -100,00% 11,46% 3,20% 186,18% -%
Du Pont-modellen -% 29,10% 25,63% -12,31% 23,86%
Vinstmarginal -% 4,10% 4,26% -2,17% 13,82%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 8,30% 2,94% -1,25% 6,52%
Soliditet 68,47% 58,86% 36,71% 18,46% 29,76%
Kassalikviditet 320,19% 243,09% 133,53% 89,05% 128,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...