Visa allt om Ptec Inredningar AB
Visa allt om Ptec Inredningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 3 079 2 939 2 434 2 912 1 978
Övrig omsättning 2 21 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) 271 336 191 241 61
Resultat efter finansnetto 271 335 190 241 60
Årets resultat 160 172 107 131 25
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 79 108 43 58 44
Omsättningstillgångar 1 021 918 697 635 266
Tillgångar 1 099 1 026 740 694 310
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 446 411 313 206 75
Obeskattade reserver 307 245 133 85 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 4 117 1
Kortfristiga skulder 347 370 289 285 210
Skulder och eget kapital 1 099 1 026 740 694 310
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD 313 - - 126 112
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 325 316 162 57
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 112 118 123 118 79
Utdelning till aktieägare 0 125 75 0 0
Omsättning 3 081 2 960 2 439 2 912 1 978
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 079 2 939 2 434 2 912 1 978
Personalkostnader per anställd (tkr) 442 447 452 417 255
Rörelseresultat, EBITDA 300 348 206 252 67
Nettoomsättningförändring 4,76% 20,75% -16,41% 47,22% -%
Du Pont-modellen 24,66% 32,75% 25,81% 34,73% 19,68%
Vinstmarginal 8,80% 11,43% 7,85% 8,28% 3,08%
Bruttovinstmarginal 38,91% 37,43% 41,78% 29,36% 35,54%
Rörelsekapital/omsättning 21,89% 18,65% 16,76% 12,02% 2,83%
Soliditet 62,37% 58,68% 56,32% 38,71% 29,90%
Kassalikviditet 178,67% 157,57% 180,28% 162,11% 107,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...