Visa allt om Tirol AB
Visa allt om Tirol AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 458 0 145 21 35
Övrig omsättning - 408 394 15 -
Rörelseresultat (EBIT) 304 89 139 -411 -100
Resultat efter finansnetto 205 -17 18 -521 591
Årets resultat 155 -17 13 -521 591
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 295 2 917 2 902 2 674 0
Omsättningstillgångar 41 50 109 25 774
Tillgångar 4 336 2 967 3 011 2 699 774
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 271 116 133 120 641
Obeskattade reserver 38 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 423 2 430 2 565 2 448 94
Kortfristiga skulder 605 421 313 131 38
Skulder och eget kapital 4 336 2 967 3 011 2 699 774
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 40 35
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader - - 0 13 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 458 408 539 36 35
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 35
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 46
Rörelseresultat, EBITDA 366 141 179 -384 -100
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 590,48% -40,00% -%
Du Pont-modellen 7,01% -% 4,62% -15,12% 76,36%
Vinstmarginal 66,38% -% 95,86% -1 942,86% 1 688,57%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% -623,81% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -123,14% -% -140,69% -504,76% 2 102,86%
Soliditet 6,93% 3,91% 4,42% 4,45% 82,82%
Kassalikviditet 6,78% 11,88% 34,82% 19,08% 2 036,84%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...