Visa allt om EnerSave AB
Visa allt om EnerSave AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 966 958 794 376 322
Övrig omsättning 228 1 082 421 475 -
Rörelseresultat (EBIT) 25 68 62 31 86
Resultat efter finansnetto 1 17 6 23 86
Årets resultat 0 11 4 32 47
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 8 12 16 0
Omsättningstillgångar 2 986 1 793 1 448 602 252
Tillgångar 2 990 1 801 1 460 618 252
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 145 144 134 129 97
Obeskattade reserver 0 0 0 0 22
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 696 966 881 350 0
Kortfristiga skulder 1 149 690 446 139 133
Skulder och eget kapital 2 990 1 801 1 460 618 252
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 764 694 198 264 99
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 240 246 73 91 33
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 2 194 2 040 1 215 851 322
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 983 479 794 376 322
Personalkostnader per anställd (tkr) 523 482 286 361 136
Rörelseresultat, EBITDA 29 72 66 35 86
Nettoomsättningförändring 105,22% 20,65% 111,17% 16,77% -%
Du Pont-modellen 0,84% 3,78% 4,25% 5,02% 34,52%
Vinstmarginal 1,27% 7,10% 7,81% 8,24% 27,02%
Bruttovinstmarginal 72,58% 83,72% 81,49% 73,67% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 93,44% 115,14% 126,20% 123,14% 36,96%
Soliditet 4,85% 8,00% 9,18% 20,87% 44,93%
Kassalikviditet 158,92% 26,52% 156,50% 433,09% 189,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...