Visa allt om Vannebäck juridik och utbildning AB
Visa allt om Vannebäck juridik och utbildning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-07 2012-07
Nettoomsättning 165 273 213 168 191 307
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 149 242 182 152 171 268
Resultat efter finansnetto 149 243 182 154 174 268
Årets resultat 117 189 142 153 96 198
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-07 2012-07
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 236 309 278 286 321 322
Tillgångar 236 309 278 286 321 322
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 179 239 192 204 200 248
Obeskattade reserver 0 0 0 0 43 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 57 70 87 82 77 75
Skulder och eget kapital 236 309 278 286 321 322
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-07
2012-07
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 129 177 142 154 150 143
Omsättning 165 273 213 168 191 307
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 149 242 182 152 171 268
Nettoomsättningförändring -39,56% 28,17% 26,79% -% -37,79% -%
Du Pont-modellen 63,14% 78,32% 65,47% 53,85% 54,21% 83,23%
Vinstmarginal 90,30% 88,64% 85,45% 91,67% 91,10% 87,30%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,79%
Rörelsekapital/omsättning 108,48% 87,55% 89,67% 121,43% 127,75% 80,46%
Soliditet 75,85% 77,35% 69,06% 71,33% 72,18% 77,02%
Kassalikviditet 414,04% 441,43% 319,54% 348,78% 416,88% 429,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...