Visa allt om Vannebäck juridik och utbildning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-07 2012-07
Nettoomsättning 273 213 168 191 307
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 242 182 152 171 268
Resultat efter finansnetto 243 182 154 174 268
Årets resultat 189 142 153 96 198
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-07 2012-07
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 309 278 286 321 322
Tillgångar 309 278 286 321 322
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 239 192 204 200 248
Obeskattade reserver 0 0 0 43 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 70 87 82 77 75
Skulder och eget kapital 309 278 286 321 322
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2013-07
2012-07
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 177 142 154 150 143
Omsättning 273 213 168 191 307
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 242 182 152 171 268
Nettoomsättningförändring 28,17% 26,79% -% -37,79% -%
Du Pont-modellen 78,32% 65,47% 53,85% 54,21% 83,23%
Vinstmarginal 88,64% 85,45% 91,67% 91,10% 87,30%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,79%
Rörelsekapital/omsättning 87,55% 89,67% 121,43% 127,75% 80,46%
Soliditet 77,35% 69,06% 71,33% 72,18% 77,02%
Kassalikviditet 441,43% 319,54% 348,78% 416,88% 429,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...