Visa allt om Tristfilm Stockholm AB
Visa allt om Tristfilm Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03
Nettoomsättning 743 1 264 544 687 525
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 165 50 41 -26 122
Resultat efter finansnetto 164 48 40 -28 122
Årets resultat 127 33 31 2 65
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 55 83 111
Omsättningstillgångar 354 244 157 70 170
Tillgångar 354 244 212 153 281
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 227 101 148 117 115
Obeskattade reserver 0 0 0 0 32
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 126 144 65 36 134
Skulder och eget kapital 354 244 212 153 281
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
Löner till styrelse & VD - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 321 627 242 273 177
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 134 236 93 113 63
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0
Omsättning 743 1 264 544 687 525
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 743 632 272 344 263
Personalkostnader per anställd (tkr) 458 457 177 238 124
Rörelseresultat, EBITDA 165 54 69 2 150
Nettoomsättningförändring -41,22% 132,35% -20,82% 30,86% -%
Du Pont-modellen 46,61% 20,49% 19,34% -16,99% 43,42%
Vinstmarginal 22,21% 3,96% 7,54% -3,78% 23,24%
Bruttovinstmarginal 99,87% 99,68% 98,35% 95,63% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,69% 7,91% 16,91% 4,95% 6,86%
Soliditet 64,12% 41,39% 69,81% 76,47% 49,32%
Kassalikviditet 280,95% 169,44% 241,54% 194,44% 126,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...