Visa allt om Word of Web AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 306 709 675 93 186
Övrig omsättning 115 24 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) 440 -50 146 32 186
Resultat efter finansnetto 439 -53 145 32 186
Årets resultat 257 -7 115 23 103
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 078 297 592 231 236
Tillgångar 1 128 297 592 231 236
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 342 84 291 176 153
Obeskattade reserver 110 0 46 0 46
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 676 212 255 55 37
Skulder och eget kapital 1 128 297 592 231 236
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 340 370 216 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 107 116 68 0 0
Utdelning till aktieägare 150 0 200 0 0
Omsättning 2 421 733 679 93 186
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 306 709 675 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 469 511 309 - -
Rörelseresultat, EBITDA 440 -41 146 32 186
Nettoomsättningförändring 225,25% 5,04% 625,81% -50,00% -%
Du Pont-modellen 39,01% -16,84% 24,66% 13,85% 78,81%
Vinstmarginal 19,08% -7,05% 21,63% 34,41% 100,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,43% 11,99% 49,93% 189,25% 106,99%
Soliditet 37,93% 28,28% 55,22% 76,19% 79,20%
Kassalikviditet 159,47% 140,09% 232,16% 420,00% 637,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...