Visa allt om Dammsugardoktorn AB
Visa allt om Dammsugardoktorn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 439 1 127 914 618 321
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 81 58 100 18 184
Resultat efter finansnetto 80 58 101 20 185
Årets resultat 59 43 76 11 133
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 121 232 78 39 49
Omsättningstillgångar 568 334 309 297 232
Tillgångar 689 567 386 336 281
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 221 212 220 194 183
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 40 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 468 314 167 142 98
Skulder och eget kapital 689 567 386 336 281
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 339 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 283 173 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 197 195 65 - -
Utdelning till aktieägare 0 50 50 50 0
Omsättning 1 439 1 127 914 618 321
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 439 1 127 914 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 563 515 263 - -
Rörelseresultat, EBITDA 92 72 119 28 185
Nettoomsättningförändring 27,68% 23,30% 47,90% 92,52% -%
Du Pont-modellen 11,76% 10,23% 26,17% 5,95% 65,48%
Vinstmarginal 5,63% 5,15% 11,05% 3,24% 57,32%
Bruttovinstmarginal 62,82% 69,12% 61,38% 69,42% 92,21%
Rörelsekapital/omsättning 6,95% 1,77% 15,54% 25,08% 41,74%
Soliditet 32,08% 37,39% 56,99% 57,74% 65,12%
Kassalikviditet 121,37% 106,37% 185,03% 209,15% 236,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...